2: Magdalene Kathrine Hesselberg

magdalene kathrine hesselbergFødt i Trondheim 01.08.1895, død samme sted 30.03.1964. Kontorassistent og sentralborddame i Trondhjems Forsikringsselskab A/S. Gift 06.07.1921 med Arne Dörr Buchholdt, født i Trondheim 10.04.1896, død samme sted 02.02.1933. 2 barn:

2-1: Randi Dahl, født i Trondheim 16.01.1923, død samme sted 09.12.2009. Avdelingsleder i Televerket, Trondheim teleområde. Gift 24.11.1945 med Bjarne Dahl, født i Frosta 03.04.1919, død 08.03.2006. Førstekonsulent ved Trondheim likningskontor. Ingen barn.

2-2: Christian August Buchholdt  Født i Trondheim 05.04.1926, død samme sted 28.12.1986. Avdelingssjef i Forenede Skadeforsikring A/S. Gift 19.11.1952 med Aase Haugan, født i Trondheim 23.12.1926, død 21.02.2014. 1 barn:

2-2-1: May Buchholdt Espedal   Født i Trondheim 11.08.1955. Utdannet førskolelærer fra 1979. Tidligere styrer ved Stangeland barnehage i Sandnes og ansatt ved Porsholen skole i Sandnes. Gift 24.11.1979 med Tor Geir Espedal, født i Stavanger 13.09.1955; Tidligere vegsjef i Rogaland og prosjektleder for Rogfast i Statens Vegvesen. Begge er nå pensjonister. 3 barn:

2-2-1-1: Arne Buchholdt Espedal   Født i Stavanger 19.10.1981. Utdannet sivilingeniør i datateknikk og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Har vært arealplanlegger i Sandnes kommune, bystyrerepresentant i Sandnes bystyre og konsulent for arealplanlegging hos Dimensjon Rådgivning AS i Sandnes. Jobber nå som heldagspolitiker på samme sted. Gift 14.06.2008 med Cecilie Stien, født 05.12.1986. Ett barn. Senere skilt fra henne. Gift på nytt med Else Dorrit Lyse 01.09.2018. Tre barn med henne.

2-2-1-1-1: Simon Skretting Espedal, født 06.01.2011.

2-2-1-1-2: Andreas Lyse Espedal, født 02.10.2017.

                                           2-2-1-1-3: Ingrid Lyse Espedal, født 15.09.2019.

                                            2-2-1-1-4: Maja Lyse Espedal, født 03.02.2023.

2-2-1-2: Tore Buchholdt Espedal  Født i Stavanger 06.09.1984. Utdannet journalist. Har jobbet som sportsjournalist i Rogalands Avis. Jobber nå som daglig leder i Lura IL i Sandnes. Gift med Hege Varne 24.09.2022. 1 barn:

2-2-1-2-1: Ulrik Matheus Varne Espedal, født 13.12.2016.

2-2-1-3: Ole Christian Buchholdt Espedal, født 17.02.1990. Utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Stavanger i 2016. Jobber med Rogfast i Statens vegvesen. Samboer med Seline Stangeland Trones. To barn: 

                                           2-2-1-3-1: Leah Trones Espedal, født 22.12.2023.

                                           2-2-1-3-2: Birk Trones Espedal, født 22.12.2023.

 

Back to Top