3: Fredrik Wilhelm Hesselberg

fredrik wilhelm hesselbergFødt i Trondheim 15.10.1897, død 15.05.1994. Distriktslege i Meldal, senere bosatt i Trondheim. Gift 12.12.1923 med Astrid Semmelmann, født i Trondheim 19.05.1899. Var tilstede på vårt slektstevne i 1987 i Stjørdal. Tryllet med mynter for de små barna. Han ble kalt «Gamle-Fredrik», ettersom både en av hans sønner og ett av hans barnebarn ble oppkalt etter ham. 3 barn:

3-1: Wenche Hesselberg, født i Saltdal 13.08.1924, død 03.01.1994. Oppvokst i Meldal. Sykepleier. Gift 18.08.1951 med Hans Kristian Bøysen, født i Oppdal 21.01.1921, oppvokst i Meldal, død 18.01.2003; privatpraktiserende lege i Trondheim. 6 barn:

3-1-1: Astrid Bøysen  Født i Meldal 26.06.1952. Kontorfullmektig ved Studentsamskipnaden i Trondheim. Gift 10.03.1978 med Øyvind Brustad, født i Trondheim 24.11.1955; sivilingeniør. 1 barn:

3-1-1-1: Reidun Bøysen Brustad   Født i Trondheim 09.07.1979.

3-1-2: Eva Bøysen  Født i Orkdal 10.09.1953. Sykepleier ved Regionsykehuset i Trondheim (St. Olavs Hospital). Samboer med Ivar Horjen (senere gift?), født i Flekkefjord 23.07.1946; forsker ved Norsk Hydroteknisk Laboratorium i Trondheim. Ingen barn (?)

3-1-3: Tone Bøysen Lurie   Født i Orkdal 10.09.1953. Ergoterapeut ved Fernald State School, Waltham, USA. Gift 20.12.1974 med James Michael Lurie, født i USA 18.02.1948; dr.philos. i Waltham USA. 1 barn:

3-1-3-1: Kathrine Bøysen Lurie, født i Trondheim 20.02.1979.

3-1-4: Berit Bøysen  Født i Meldal 12.03.1956, oppvokst i Trondheim. Utdannet musikkterapeut. Jobber ved Tiller DPS i Trondheim. Gift 27.02.1981 med Pedro Vasquez, født i Puerto Montt i Chile 13.06.1953; avdelingsingeniør ved Universitetsbiblioteket i Bergen, avd. for spesialsamlinger. Senere skilt fra ham. Nåværende samboer med Jan Krogstad, født 07.09.1951 i Selbu; jobber som andrespråkslærer i Trondheim Kommune. 2 barn med Pedro Vasquez:

3-1-4-1: Kristian Vasquez Bøysen, født i Trondheim 24.03.1983. Studerer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

3-1-4-2: Steffen Vasquez Bøysen, født i Trondheim 27.10.1984. Har studert internasjonal markedsføring ved BI, jobber nå i Codan forsikring i Oslo.

3-1-5: Harald Ulrik Bøysen, født i Trondheim 06.11.1959. Driftsleder i Natur og Idrett Bærum kommune. Utdannet anleggsgartner fra 1995. Tidligere samboer med Ellen-Beate Svindland, født i Oslo 27.11.1959; utdannet yrkesfaglærer, jobber på Rud videregående skole. Gift i 2002 med Kjerstin Bøysen, født 12.07.1956; personalkonsulent i Redningsselskapet. 2 barn med Ellen-Beate Svindland:

3-1-5-1: Einar Svindland Bøysen  Født i Førde 27.06.1983. Utdannet rørlegger, jobber som rørlegger hos Andenes VVS. Samboer med Cecilie Ulbråten, født 31.08.1983; utdannet interiørkonsulent, for tiden hjemmeværende. 2 barn:

3-1-5-1-1: Ulrik Ulbråten-Bøysen, født 12.09.2008.

3-1-5-1-2: Julie Ulbråten-Bøysen, født 18.05.2010.

3-1-5-2: Silje Marie Svindland Bøysen  Født i Bærum 13.05.1987. Studerer økonomi og administrasjon og jobber hos Anton Sport i Sandvika. Samboer med Kim Hansen Løken, født 12.05.1986; utdannet innenfor markedsføring og salgsledelse, studerer ingeniørledelse og jobber hos Byggmakker i Skui.

3-1-6: Elise Bøysen  Født i Trondheim 23.07.1963. Utdannet fysioterapeut i Bergen, bosatt på Voss. Jobber som kommunefysioterapeut. Gift med Sveinung Klyve, født på Voss 23.11.1960; miljøvernrådgiver i Vaksdal kommune, samt forfatter av flere turbøker. 3 barn:

3-1-6-1: Gaute Bøysen Klyve  Født 30.05.1992. Elektrikerlærling på Vangen Elektriske på Voss.

3-1-6-2: Solveig Bøysen Klyve, født 13.01.1994. Går 2.-året på Voss gymnas.

3-1-6-3: Ingrid Bøysen Klyve  Født 01.10.1997. Går 9. klasse på Voss ungdomsskole.

3-2: Fredrik Hesselberg, født i Saltdal 16.04.1927, død 15.02.2005. Kirurgisk overlege ved Innherred Sykehus i Levanger. Gift 01.06.1963 med Margit Elisabeth Enoksen, født i Kvænangen 05.10.1936; sykepleier ved Innherred Sykehus, poliklinikken kir.avd. 3 barn:

3-2-1: Fredrik Hesselberg, født i Tromsø 21.08.1964. Radiograf. Gift 12.01.2008 med Nina Sjøvoll, født i Bodø 10.08.1963; personalsjef.

3-2-2: Hanne Hesselberg, født i Bergen 07.10.1966. Vernepleier. Jobber for tiden med et ungdomsprosjekt i Ski. Gift 31.12.1999 med Hossein Jamshidi Gohari, født 02.10.1961; sivilingeniør, jobber for Telenor. 2 barn:

3-2-2-1: Leyla Hesselberg  Født 16.12.1997.

3-2-2-2: Mina Hesselberg, født 20.04.2000.

3-2-3: Øyvind Hesselberg   Født i Bergen 16.10.1969. Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

3-3: Johan Petter Hesselberg, født i Saltdal 03.06.1932. Overlege ved Regionsykehuset i Trondheim (St. Olavs Hospital). Gift 09.06.1957 med Lovise Ratøyen, født i Meldal 05.10.1931; sykepleier. 5 barn:

3-3-1: Petter Hesselberg  Født i Orkdal 16.01.1959. Sivilingeniør. Tidligere ansatt i A/S Computas i Oslo, nå ansatt i Microsoft. Gift 21.07.1990 med Linda Johanne Helgesen, født 19.10.1962; siviløkonom. Jobber som brukervennlighetsekspert, konsulent hos Accenture.

3-3-1-1: xxxxxx Hesselberg Født xx.xx.xxxx. (Anonym)

3-3-1-2: Vegard Helgesen Hesselberg  Født 20.07.1995.

3-3-1-3: Anders Helgesen Hesselberg  Født 27.08.1999.

3-3-2: Astrid Hesselberg, født i Bergen 13.06.1961. Informasjonskonsulent ved Tiller videregående skole. Gift 08.10.1983 med Torkjel Rendal, født i Meldal 11.05.1960; politikonstabel i Trondheim. Senere skilt fra ham i 1991. 2 barn:

3-3-2-1: Helene Hesselberg Rendal   Født i Trondheim 22.08.1983. Utdannet fysioterapeut. Gift i Havstein kirke i Trondheim 06.08.2011 med Karl Yngve Lervåg, født 20.08.1983; ansatt i Sintef og tar pr. september 2011 doktorgrad i matematikk i Irvine utenfor Los Angeles, USA.

3-3-2-2: Heidi Hesselberg Rendal   Født i Trondheim 22.07.1985. Bosatt i Tromsø og studerer dokumentasjonsvitenskap.

3-3-3: Einar Hesselberg, født i Bergen 30.06.1962, nå bosatt i Trondheim. Tidligere salgsassistent ved Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag i Ålesund. Jobber nå som plassjef i Lerøy Trondheim. Gift 18.08.1984 med Sissel Elin Walderhaug, født i Ålesund 18.08.1962; ingeniør ved Gjøsund mek. verksted A/S på Vigra. Senere skilt fra Sissel Elin og gift på nytt med Astrid Synnøve Løvø, født 25.06.1968 i Trondheim. Senere skilt fra Astrid Synnøve og gift på nytt med Anita Andersen Hesselberg, født 29.05.1960 i Trondheim; fotpleier. 2 barn med Sissel Elin Walderhaug (3-3-3-1 og 3-3-3-2) og 1 barn med Astrid Synnøve Løvø (3-3-3-3):

3-3-3-1: Line Hesselberg Tomren  Født 29.02.1988. Studerer til allmennlærer i Oslo. Gift med Bjarte Tomren, født 04.05.1985; studerer til byggingeniør våren 2012 ved Høgskolen i Oslo.

3-3-3-2: Eivind Hesselberg  Født 08.12.1991. Bosatt på Valderøy, for tiden butikkmedarbeider.

3-3-3-3: Toril Løvø Hesselberg  Født 15.10.1996. Bor på Skatval og går i tiende klasse på Halsen ungdomsskole i Stjørdal.

3-3-4: Kirsti Hesselberg  Født i Orkdal 30.07.1964. Ingeniør. Avdelingssykepleier ved hjemmetjenesten i Meldal. Gift 12.06.1993 med Narve Refseth, født 27.03.1965; servicetekniker hos Kontorplan på Orkanger. Familien flyttet fra Trondheim til Meldal i 1998. Barna har gått i barnehage i Johan Petter Hesselbergs barndomshjem i Meldal. «Doktorgården» ble omgjort til barnehage for en del år tilbake. 4 barn:

3-3-4-1: Julie Refseth  Født 27.07.1994. Går 2. året på videregående skole.

3-3-4-2: John Refseth  Født 19.03.1996. Går i 10. klasse.

3-3-4-3: Jostein Refseth, født 21.05.1999. Går i 7. klasse.

3-3-4-4: Jenny Refseth, født 26.02.2001. Går i 5. klasse.

3-3-5: Hilde Hesselberg  Født i Trondheim 02.04.1970. Gift 16.07.2001 med Kjetil Hage fra Steinkjer.

Back to Top