4: Aagot Hesselberg

aagot hesselbergFødt i Trondheim 13.11.1899, død i Bergen 15.10.1976. Farmasøyt ved Stabekk apotek i Bærum. Gift 29.12.1925 med Øyvinn Øi, født i Hadsel 19.06.1901; infanterikaptein, kontorsjef i Generalstaben. Han falt ved Grorud 09.04.1940. 4 barn:

4-1: Gunnar Øi, født i Trondheim 04.10.1926. (Død?) Forfatter. Gift første gang 23.06.1949 med Grace Almton, født i Bergen 27.01.1926. Senere skilt. 1 barn: 4-1-1. Gift annen gang i 1954 med Reidun Hallum, født 05.11.1929. Senere skilt. Hallum gift på ny til Bergrem. 1 barn: 4-1-2. Gift tredje gang i 1964 med Vera Evjen. 2 barn: 4-1-3 og 4-1-4.

4-1-1: Øivinn Øi, født i Oslo 30.12.1950. Gift 14.08.1981 med Lisbeth Lind af Hageby Ødegaard, født i Bærum 19.02.1952. (Barn?)

4-1-2: Gunnar Bergrem, født i Bærum 27.07.1955. Pelshandler hos Granlund & Paulsen i Oslo. Samboer med Nadthar Chaisri Hammer, født i Kina 23.04.1963. (Senere gift?) 1 barn:

4-1-2-1: Nina Hammer, født i Oslo 31.10.1986. (Gift og barn?)

4-1-3: Atle Øi   Født 15.05.1964. I et forhold med (….)

4-1-4: Vibeke Øi  (født når?)

4-2: Ørnulf Øi, født i Trondheim 06.10.1930, død 04.12.2008. Kommandørkaptein. Gift 15.10.1955 med Eva Gilboe, født i Oslo 24.10.1934. Senere skilt. Gift annen gang 24.11.1989 med Ingeborg Marie Sjøvoll, født 12.02.1941. 3 barn med Eva Gilboe:

4-2-1: Arne Øi  Født i Horten 17.03.1957. Løytnant i marinen. Samboer med Marie Morken, født 27.09.1951.

4-2-2: Lars Erik Øi  Født i Horten 29.10.1959. Sivilingeniør ved Norsk Hydro i Porsgrunn. Gift 22.08.1986 med Grete Danielsen, født i Stavanger 08.07.1959; ingeniør ved Norsk Hydro i Porsgrunn. 3 barn:

4-2-2-1: Ellen Viddal Øi, født i Porsgrunn 24.01.1989.

4-2-2-2: Stine Viddal Øi, født i Porsgrunn 24.11.1990.

4-2-2-3: Mette Viddal Øi, født i Porsgrunn 30.03.1994.

4-2-3: Kristin Øi, født i Bergen 02.10.1969. (Gift og barn?)

4-3: Eldri Øi, født i Bærum 08.08.1936. Fotograf i Universitetets fototekniske avdeling, Rikshospitalet i Oslo. Gift 07.01.1961 med Per Jørgensen, født i Oslo 28.12.1934; professor ved Norges Landbrukshøgskole på Ås. 3 barn:

4-3-1: Sissel Jørgensen, født i Bærum 05.01.1962. (Gift og barn?)

4-3-2: Sverre Jørgensen, født i Oslo 04.07.1964. Utdannet ved NTNU. (Gift og barn?)

4-3-3: Janne Jørgensen, født i Indiana USA 19.10.1965. (Gift og barn?)

4-4: Tor Hesselberg Øi, født i Bærum 03.09.1939, død oktober 2012. Økonomisjef hos Norges Rutebileierforbund i Oslo. Gift første gang 19.12.1965 med Liv Berge, født i Tønsberg 24.12.1939. Senere skilt. Hustru gift på ny til Barthold. 1 barn: 4-4-1. Gift annen gang 29.09.1978 med Turid Elsa Kristiansen, født i Bærum 09.02.1943, død 16.06.1997. 3 barn: 4-4-2 – 4-4-4.

4-4-1: Katrine Øi Ekås, født i Oslo 08.06.1968. Gift 30.06.1990 med Finn Børre Ekås, født 25.09.1964. 2 barn:

4-4-1-1: Anniken Ekås, født 27.02.1992.

4-4-1-2: Øivind Ekås, født 11.01.1995.

4-4-2: Kristian Theodor Øi, født i Oslo 10.05.1979. Samboer med Camilla Ødegården Bakken, født 12.08.1977. 1 barn:

4-4-2-1: Solveig Ødegården Øi, født 03.11.2010.

4-4-2-2: Ingeborg?

4-4-3: Knut Fredrik Øi, født i Oslo 15.07.1980. Samboer med Linn Skjærlund, født 23.08.1984. 1 barn:

4-4-3-1: Sigurd Skjærlund Øi, født 01.06.2011.

4-4-4: Torun Helene Øi, født i Oslo 26.07.1983. Gift 30.06.2012 med Jarle Dalen, født 13.07.1982.

Back to Top