Alt vel for Norge?

(Sendt inn som leserinnlegg til aviser)

Den 29. januar stemte 36 representanter på Stortinget for å avskaffe monarkiet. 130 stemte imot – omtrent 79% av representantene. I 2010 stemte 17 representanter for republikk. I 2016 var 28 for. Under folkeavstemningen i 1905 sa omtrent 80% av de stemmeberettigede ja til monarki i den nye staten Norge. Tendensen for repulikk blant de folkevalgte er økende, men jeg tror monarkiet fortsatt er meget godt forankret i folket. En undersøkelse utført blant et representativt utvalg av befolkningen i 2015 viste at 72% av de spurte fortsatt ville ha monarki, mens 17% svarte republikk. Resten var usikre. Så hvorfor bør vi ha monarki?

For det første trenger vi noen kjente og offisielle “glansbilder” som sprer gode verdier og holdninger i hele det norske samfunnet. En president er politisk valgt, opptrer ikke politisk nøytralt, sprer derfor ikke nødvendigvis de samme verdiene og kommer ikke til å være en fullverdig erstatning for alt det Kongehuset representerer. Betyr dette at kongefamilien er perfekte? På ingen måte; de består av de ulikhetene folk flest består av. De gjenspeiler samfunnet.

For det andre trenger vi som folk noe samlende. Det norske Kongehuset er helt unikt i så måte. De representerer en trygghet, et stort engasjement på mange plan og en stabilitet som trengs i dagens samfunn. De representerer en vilje til å se og hegne om alle samfunnslag, og vi bør ikke kimse av hvor viktige og samlende både kongen og kronprinsen har vært for oss i krisetider. Jeg tror også de fleste ser at vi er velsignet med en god etterfølger i kronprins Haakon Magnus.

Det tredje er at Kongehuset har en stolt historie etter unionsoppløsningen i 1905, blant annet gjennom kong Haakons lojalitet til Norge under andre verdenskrig. Den lojaliteten Haakon viste Norge, skylder vi å vise Kongehuset i dag.

En president velges for få år, mens kongen sitter i mange år. Kongehuset er et grunnfjell som Norge står støtt på. Ønsker vi “Alt vel for Norge”, kan det kanskje være et nytt valgspråk for å følge opp kong Haakons “Alt for Norge”, til Kongehusets ære og takknemlighet.

Skriv kommentar

Back to Top