Det må gjøres noe med holdningene

På vår skole har man i lang tid slitt med at foreldre parkerer der de ikke skal parkere. Valderøy barneskole er en ny og herlig skole med gode fasiliteter, og det er laget en såkalt “kiss and ride”-sone utenfor skolen med en rundkjøring, der foreldre kan ha en kort stans for å slippe av barna sine.

Kontrakt hjelper ikke

Samtlige foreldre på skolen har vært nødt til å signere på en kontrakt der man forplikter seg til å følge trafikkreglene, og der man henstilles til å respektere skilting og regler i “kiss and ride”-sonen. Rektor og FAU har utarbeidet skrivet. Man skulle ikke tro at det var nødvendig å signere en kontrakt for dette, men det er det altså!

Til tross for denne kontrakten ser jeg stadig foreldre som står parkert i “kiss and ride”-sonen rundt rundkjøringa og har forlatt bilen. Andre foreldre, som har parkert på den tilrettelagte parkeringsplassen rett i nærheten, går/løper over rundkjøringa i mørket uten refleks, til tross for at reglene er klare på at alle skal benytte fortauet rundt rundkjøringa av sikkerhetshensyn. Det er også satt i gang en ordning med trafikkvakter, men når vaktene ikke er tilstede blir reglene brutt.

Forsentkomming

Da jeg satt i FAU forrige skoleår rev rektor seg i håret over foreldres manglende evne til å levere ungene til riktig tid. Dette var et problem gjennom hele skoleåret og er sannsynligvis fortsatt et problem. Mange kommer diltende langs skoleveien eller blir sluppet av utenfor skolen etter halv ni. Denne typen holdninger og mangel på respekt arver ungene fra foreldrene.

Unger gjør det voksne gjør

Ungene våre lærer ikke å respektere regler på denne måten! Tvert imot lærer de at siden voksne ikke bryr seg om regler, kan de også droppe å bry seg om det. Hvorfor skal barn følge regler når voksne ikke gjør det?

Råkjøring i trafikken bidrar også til at ungene ikke får respekt for regler. Nesten hver gang vi kjører gjennom de undersjøiske tunnelene i Ålesund og holder fartsgrensa kommenterer sønnen min at de voksne bryter reglene og at det ikke er lov å kjøre så fort.

Du bør ikke bli overrasket over at ungene dine bryter regler. Du bør ikke bli overrasket over at ungene ikke vil bruke sykkelhjelm når du ikke bruker det. Ungene gjør det vi voksne gjør. Gå i deg selv og rydd opp i holdningene!

Vil du være et dårlig forbilde for andre voksnes unger? Vil du strø om deg med stygge ord på hjemmebane, slik at ungene dine kan lære dem og ta dem med seg til skolegården? Noen har dessverre holdninger som gjør at man svarer ja på dette.

Les også: Andreklassingen er redd for å bli tjukk

Autoriteter vil oss vel

Barn må tidlig lære seg at autoriteter skal respekteres og at autoriteter som regel vil oss vel. Her snakker jeg selvfølgelig ikke om autoritære diktatorer.

Som foreldre er vi autoriteter, i den betydning at vi har myndighet over våre barn. Politiet er en autoritet, det samme er skolens rektor. Vi må tilpasse oss til våre autoriteter og samarbeide godt med dem. Både barn og voksne har rett til å bli hørt, men til syvende og sist er det autoriteten, lovene og reglene som bestemmer. Gjennom folkevalgte organer som Stortinget, de lokale kommunestyrene og FAU har vi mulighet til å påvirke. Om det ikke alltid går din vei, og du er uenig i reglene, så skal du av hensyn til fellesskapet respektere dem likevel.

Det må en holdningsendring til. Hvor alle de dårlige holdningene kommer fra vet ikke jeg, men kanskje du kan begynne med deg selv og tenke over dine egne holdninger?

Når alt dette er sagt: Ingen er perfekte, men alle bør virkelig ta seg sammen og gjøre så godt man kan. Det bør man kunne forvente. Ikke alle holdninger er nødvendigvis endret på få uker, men man bør se endring etter gjentatte purringer og signering av trafikkregelkontrakter. Hvis ikke er det litt for åpenbart at man gir blaffen.

Våre dyrebare barn fortjener å få lære seg gode holdninger!

Skriv kommentar

Back to Top