Ferielandet Norge

Høst- og vinterferie er passé og bør fjernes. Sommerens lange skoleferie har nettopp vært her, og allerede nå er høstferien her. Skolen tar fri – foreldre tar fri. Det kan ikke være et samfunnsmessig økonomisk gode at folk tar ut ferie når skolene har ferie. Og har alle råd til dette privatøkonomisk? Er skoleferiene med på å bidra til et klasseskille?

Samfunnsmessig uøkonomisk

Min påstand er at det er samfunnsmessig uøkonomisk – og henimot uansvarlig – å nærmest tvinge foreldre til å ta fri fra jobb i høstferien og vinterferien. I Norge tas det ut vinterferie, påskeferie, lang sommerferie, høstferie og juleferie. I tillegg har vi mange feriedager – røde dager – spredt gjennom året.

Tenk hvor mye arbeidskraft og produksjonsverdi som rommes av én uke. Det er ganske mye, tallmessig sett. I følge Anne Karin Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter, så jobber svenskene 210 timer mer enn oss nordmenn i året. – Hadde vi lagt svenskenes arbeidsinnsats til grunn, ville vi fått en ekstrainntekt på flere tusen milliarder, sier hun til NRK. Politikere på venstresiden vil øke skattene, men hvorfor ikke avvikle høstferien og vinterferien i stedet? Da har vi to uker ekstra i året som er inntektsbringende for Staten. Jeg vil herved invitere Høyre og Fremskrittspartiet til å se på problemstillingen.

– Høstferien har gått ut på dato, sa tidligere ordfører i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen (H). Ett av hans argumenter var at kommunen bruker store ressurser på SFO og andre arrangementer for å være barnepasser for foreldre som må jobbe i skoleferier.

Sosialt problem

TNS Gallup har spurt 1000 nordmenn om de skal på ferie denne høsten. Sju av ti har reiseplaner i høstferien, mens mange i tillegg planlegger helgeturer i høst. Blant økonomisk sterke familier er hyppige ferier sannsynligvis velkomne. For mindre ressurssterke familier skaper dette et stort sosialt problem som må frem i lyset; Mange foreldre kan ikke ta fri fra jobb, enten av jobbmessige eller økonomiske grunner. Hvorfor skal skolene da holdes stengt? Dette bidrar til et klasseskille der barna til økonomisterke foreldre reiser på ferieturer, mens familier med mindre ressurser må bli hjemme. Jeg er ikke sikker på om det er hyggelig for et barn å komme tilbake på skolen og fortelle om en ferie hjemme i stua mens andre barn skryter av sine opplevelser utenlands.

Bare fem uker etter sommerferiens slutt har elevene kommet inn i en viss rutine igjen. Hvorfor skal denne rutinen brytes med en høstferie? Og hvorfor skal god rutine etter jul brytes med en vinterferie? Blir det ikke vanskelig for hjemmeværende barn i høstferien å finne noen nyttige aktiviteter når foreldre må være på jobb?

Særordning for lærere

Jeg synes at Norge står stille nok som det er på sommeren, og mener det er unødvendig at det i tillegg står stille i høst- og vinterferien. Dog bør det være en særordning for lærere, som bør kunne ta ut opparbeidet ferie/avspasering etter avtale med hver enkelt kommune. Dette må fordeles mellom lærerne slik at ikke alle tar ferie på samme tid. Det vil sikre at skolene kan ha undervisning i høst- og vinterferiene, samtidig som lærere får den avspaseringen de har krav på.

Også publisert på Verdidebatt.no

Skriv kommentar