Frist oss bedre, politikere!

Giske KrFs Knut Støbakk uttrykker bekymring over at det på generell basis er vanskelig for flere partier å få folk til å stille på lister til kommunevalg. Det er en betimelig bekymring som det bør tas tak i.

(Dette innlegget er sendt inn til Sunnmørsposten)

Det skorter ikke på den politiske interessen i befolkningen. Det vises både i leserinnlegg, debatter, fakkeltog, sosiale medier og kommentarfelter. Imidlertid kan dørstokken være for høy for flere til å engasjere seg mer formelt ved å stå på liste til et valg. At fritiden er fylt med andre aktiviteter kan være én årsak, men hva gjør at andre aktiviteter prioriteres fremfor politisk engasjement?

Stikkordene kan være informasjon og opplæring. Alle politisk interesserte bør få mer informasjon om hvordan man kan engasjere seg politisk og hva som skjer i det lokalpolitiske systemet. Hvordan melder man seg inn i et parti? Hvordan foregår gruppemøter og kommunestyremøter? Hva er kommuneplan og arealplan? Hvilke godtgjørelser får man som folkevalgt?

Noe mitt hjerte brenner for er en ordning med “nybegynnerkurs” i lokalpolitiske prosesser og ordninger, for å tenne en gnist av engasjement. Dette er noe som de mer erfarne lokalpolitikerne kan avholde i hver enkelt kommune for folk som ønsker å engasjere seg. Får man til dette, er det stor sjanse for at jeg ønsker å engasjere meg mer konkret enn å bare stå på 13.-plass på en liste. Hvis man har kunnskap om politiske saker, så betyr ikke det automatisk at man har kunnskap om prosesser. Denne manglende kunnskapen kan være et hinder for flere.

Alle partier bør også bli mer aktive i sosiale medier og på lokallagenes nettsider, slik at det blir lettere for folket å bli kjent med hva som rører seg. Terskelen for å bli medlem av et parti bør være så lav som mulig og muligheten lett tilgjengelig. Partiene bør også bli flinkere til å invitere medlemmer til gruppe-/medlemsmøter og andre arrangementer, både via sosiale medier, lokallagsnettsider og SMS-utsendelser.

Hvis flere dukker opp på medlemsmøter og interessen blir mer vekket i form av opplæring og kursing, kan det bli lettere å få folk til å stille på lister.

Det nytter ikke å piske folk inn i politisk engasjement. Derfor tror jeg gulroten bør tas i bruk for å gjøre lokalpolitikken interessant og verdt å bruke tid på.

Skriv kommentar

Back to Top