Intervjuet av NRK Møre og Romsdal

I forbindelse med prøveordning for elektronisk stemmegivning ble jeg i dag intervjuet av NRK Møre og Romsdal.

Saken/intervjuet kan du lese her.

Skriv kommentar