Jeg har snudd i kommunesaken

Som tidligere Høyre-velger har jeg vært enig med sittende regjering om tvungen kommunesammenslåing. Inntil nå.

Tankeprosess

Jeg har vært inne i en tankeprosess både når det gjelder hvilken politisk fremtid landet vårt skal ha, hvordan man best mulig forvalter de norske ressursene, viktigheten av god sikkerhetspolitikk og hvordan man skal hegne om og bygge opp det norske lokalsamfunnet.

I tillegg har den siste tidens prosess i KrF samt hendelsene i FrP vært en øyeåpner for meg, på mange områder. Jeg stemte på KrF for mange år siden, men de har forspilt sin mulighet til å få min stemme, all den tid de ønsker å samarbeide med FrP som en del av den sittende regjeringen. Det finnes også andre elementer i KrFs politikk som gir meg avsmak, men hovedsakelig skyldes det løftebruddet om å søke samarbeid med FrP. Jeg tenker at det eneste som bringer KrF-velgere sammen er troen, ikke så mye mer, hverken solidaritetspolitikk eller andre ting. Kristne velgere finnes i hele partispekteret, heldigvis. Tidligere KrF-mann Knut Anton Mork er inne på noe vesentlig: Kristne verdier, hva de nå er eller måtte være, gir ingen entydige svar på de mange spørsmål som oppstår i utforming av praktisk politikk.” Dette avsnittet var egentlig en digresjon, men jeg ønsker å komme tilbake til mer om KrF i et senere innlegg. Så til saken: 

Maktovergrep

Det kan blant innbyggerne i en kommune tolkes som et maktovergrep at kommunene skal overstyres fra sentralt hold. En slik overstyring fra de sentrale myndighetene skader demokratiet og det lokale selvstyret. Kommunene har forskjellige forutsetninger på lokalt plan, noe som fylkeskommuner og kommuner selv kjenner best til. Derfor er det ikke hensiktsmessig med tvang.

Jeg ser fortsatt fordeler med å kunne være med på det gode laget som Nye Ålesund kommune vil utgjøre, og vet at det er flere områder der Giske kommune kunne hatt nytte av å være med i fellesskapet, men ser samtidig at en rett til å la lokalpolitikken ta den overordnede avgjørelsen må gå foran.

Med et lokaldemokrati slik lokaldemokratiet skal være, med stor selvråderett i hver enkelt kommune, tror jeg nordmenns aversjon mot politikk reduseres, det lokale engasjementet økes og rekrutteringen til lokalpolitikken bedres.

KrF har gitt sin tilslutning til kommunereformen, og med KrF som del av en blå-gul regjering blir det enda vanskeligere med en reversering av sammenslåingsvedtakene som er gjort.

Konklusjonen min blir: Hva skal vi med lokaldemokratiet hvis det overkjøres i form av noe som likner på maktovergrep? La oss hegne om den lokale selvstyringen og bidra til at de lokale folkevalgte får tillit til å bestemme hva som skal være gode reformer på vegne av sin egen lokalbefolkning.

Skriv kommentar