Nynazister er venstreradikale – ikke høyreekstreme

Nynazister kalles av mange – inkludert den verdslige pressen – for høyreekstreme.

Er det ikke slik at nynazismen hører hjemme på ytterste venstre fløy? Nynazisme, kommunisme og radikal sosialisme er jo ganske like ideologier, der det sentrale er en sterk kontrollstat. Sosialister ønsker mest mulig statlig styring, og dermed mindre frihet for enkeltindividet.

De på høyresiden, derimot, er mer opptatt av frihet for enkeltmennesket og mindre innblanding fra statlig hold. På ytterste høyre fløy finner man derfor anarkisme. Det er vel også en klar motsetning å si at anarkisme er en politisk retning innenfor sosialisme? Anarkister vil jo ha et statsløst samfunn, mens sosialister vil ha statlig styring.

Etter min mening blir det derfor feil å kalle nynazister for høyreekstreme – de er vel tvert imot venstreradikale, og det blir feil å kalle anarkister for sosialister.

Skriv kommentar