Øye for øye?

I arbeidet med det femårige prosjektet «Okkupasjonen live: 1940-1945«, hvor jeg fra dag til dag publiserer hendelser fra andre verdenskrig i «sanntid» på sosiale medier, er det mange skremmende uttalelser i kommentarfelta, spesielt på Facebook.

Som kommentarer til at en nordmann som deltok i tortur av norske fanger ble henretta som straff etter krigen, kan man blant annet lese:

– Skulle kanskje vært langsomt pint.
– Jeg er hellig overbevist om at det ble henretta alt for få etter krigen.
– Håper han ble henretta i skam.

Dette er bare smakebiter på hva som er skrevet siden prosjektet ble starta for snart tre år sia.

Hevntanker

Hva sier dette om holdningene i dagens norske samfunn? Hva er det som gjør at hevngjerrigheten er så stor?

En skal ikke bagatellisere de fryktelige udådene som ble begått av nordmenn under krigen, men dette handler om et perspektiv på menneskelivet der man setter seg som dommer over andres liv og påberoper seg retten til å bestemme hvorvidt andre skal få leve. Akkurat slik mange nazister gjorde under krigen, basert på ren hevn og en ideologi som ikke hører noe sted hjemme.

Å idømme noen dødsstraff, kan bli det samme som å synke ned på den dødsdømtes nivå. Om vi skal vise oss bedre enn de grufulle torturistene, bør kanskje livstid i fengsel være straff stor nok.

Dobbeltmoral

– Så ufattelig grusomt, skriver en kvinne som passende kommentar til tyskernes behandling av krigsfanger i Os.

Den samme kvinnen som skriver at hun håper krigsforbryterne ble henretta i skam.

– Ondskap satt i system, skriver en annen betimelig om tyskernes ugjerninger.

Den samme mannen som et annet sted skriver at han ønsker tyskernes hue blåst av.

For noen av disse menneskene virker det som om det gammeltestamentlige uttrykket «øye for øye, tann for tann» veier mest i synet på et menneskes verdi.

Går det ut over våre egne, er det en skam.
Går det ut over de andre, er det visst ok.

Slike holdninger skal vi ikke ha. Å gjengjelde ondt med ondt er ikke veien å gå. Vi skal ikke være like fæle som drapsmennene. Vi skal være bedre.

Illevarslende antisemittisk

I november måtte jeg advare om utestengelse for flere følgere som deltok i kommentarfelta. Én følger ble utestengt. Det ble uten blygsel stilt spørsmål ved troverdigheten til jøder og det de har formidla av opplevelser fra andre verdenskrig. Den type holdninger, uansett hvor de måtte vise seg på sosiale medier, må utløse en nulltoleranse som gjør at folk straks blir utestengt.

Man gjør klokt i å ta kloke valg, både ved bruk av kommentarfelta i sosiale medier, men også som administrator eller moderator av åpne fora på nett. Det er vår plikt.

Skriv kommentar

Back to Top