Valg og selvbedrag

Jeg har nylig lest en fantastisk god bok av The Arbinger Institute som på norsk har fått tittelen “Lederskap og selvbedrag“. Er du interessert i å utvikle din selvinnsikt, så anbefaler jeg denne boken! Her er i korte trekk hva det handler om, og du kan laste ned en oversiktlig plansje jeg har laget.

Kjernen i bokens budskap er hvordan man opptrer ovenfor andre mennesker for å skape god samhandling, enten det er i privatlivet med kona, familie for øvrig, venner eller i arbeidslivet. Budskapet er aktuelt uansett hvilke relasjoner man har med alle typer mennesker, i alle situasjoner.

Jeg har laget en plansje som oppsummerer budskapet på en lettfattelig måte, og som du kan henge opp på oppslagstavlen eller kjøleskapet. Klikk på bildet nedenfor for å få det opp i større format for utskrift.

Et eksempel på en situasjon som man kan relatere budskapet til:

Du våkner på natten av at det lille barnet deres gråter høyt og tydelig trenger oppmerksomhet. Du får raskt følelsen av at du burde stå opp, gå inn til barnet i naborommet og ta barnet opp for å trøste det. Men så begynner du å tenke tanker som: “Uff, jeg er så trøtt, har ikke kona våknet?” Kona ligger ved siden av deg, og du tenker at hun burde ta like mye ansvar som deg. Derfor velger du å vente for å se an situasjonen, for å se om kona våkner og går inn til barnet. Du tenker: “Hvis kona nå ikke går inn til barnet, så synes jeg det er ganske hensynsløst. Jeg skal på jobb i morgen! Hun er jo litt lat hvis hun ikke går inn… Jeg er hardtarbeidende og trenger søvn!” I denne situasjonen ser du kun på dine egne behov, du rettferdiggjør ovenfor deg selv at du ikke trenger å stå opp, og du anser din kone for å være lat, ussel, utakknemlig for at du jobber hver dag, og hensynsløs fordi hun ikke står opp og tar barnet. Du blåser opp hennes feil. Du anser samtidig deg selv for å være en mye bedre forelder enn kona, du ser på deg selv som et offer som må stå opp for å ta barnet, du rettferdiggjør deg selv når du tenker at “dette kan jo kona gjøre”, og du ser på deg selv som en bedre ektefelle enn din kone er.

Du:
…blåser opp din kones feil.
…blåser opp din egen fortreffelighet.
…blåser opp viktigheten av ting som rettferdiggjør sviket (“Jeg skal jo på jobb…”)
…bebreider den andre (“Hun kan jo like mye stå opp som jeg!”)
…svikter deg selv og havner i en “boks” du ikke bør være i.

På bildet/plansjen ser du hvordan du kan jobbe for å holde deg utenfor denne selvrettferdiggjørende og selvopptatte boksen.

Jeg anbefaler deg å lese boken, slik at du får en grundig redegjørelse i dette viktige aspektet ved medmenneskelighet. Alle har vi mye å lære når det gjelder selvinnsikt – både i privat sammenheng og jobbsammenheng.

Skriv kommentar

Back to Top