1-1: Karl Theodor Hesselberg

Født på Haarstad i Selbu 18.04.1919. Død 25.07.1993 i Trondheim. Eldste barn av Theodor og Gudrun.

Handelsreisende/tekstilagent i Trondheim, med eget firma. Gift 29.01.1943 med Borgny Marie Berg, født i Trondheim 27.01.1919, død i Tønsberg september 2010. Borgny Marie var lagerbokfører ved Th. Falkanger A/S og sist salgsmedarbeider ved Møre konfeksjon i Trondheim. De var bosatt i Nedre Allé 22 i Trondheim, senere på Brundalen. De fikk 2 barn:

1-1-1: Thor Hesselberg  Født i Trondheim 12.04.1947. Sokneprest i Gulset menighet i Skien. Gift 12.08.1972 med Astrid Træland, født i Bergen 30.12.1946. Hun er psykiatrisk sykepleier ved Telemark Sentralsykehus. De var bosatt i Gustavs gate 3 i Oslo inntil han ble sokneprest i Skien. Han er nå seniorprest i redusert stilling i samme menighet. Thor har vært leder for Inspirasjons- og fornyelsesbevegelsen Oases Preste- og ledernettverk, og har vært redaktør for to bøker utgitt av Oase-bevegelsen. Han har også gitt ut bøkene «Liljer i leirkar» og «Gudstjenesten – Liturgien og Den Hellige Ånd, i Gudstjenestefornyelse og menighetsutvikling». 3 barn:

1-1-1-1: Camilla Hesselberg Nordstrand  Født i Bergen 04.07.1973; adjunkt. Gift med Espen Nordstrand 03.08.1996, født 10.05.1973 i Oslo; forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole og rådgiver. Camilla er leder i Gulset menighets søndagsskole for 4-10-åringer. Espen har vært skogbrukssjef i Nome kommune, og er pr. januar 2010 rådgiver for skogbruk i Midt-Telemark Landbrukskontor. Samtidig er han plasstillitsvalgt for Naturviterne i Sauherad / Midt-Telemark Landbrukskontor. 3 barn:

1-1-1-1-1: Lars Theodor Nordstrand, født 02.04.2000, døpt 28.05.2000 i Gulset Kirke i Skien.

1-1-1-1-2: Kristine Nordstrand, født 03.04.2004, døpt 16.05.2004 i Gulset Kirke i Skien.

1-1-1-1-3: Sara Nordstrand, født 17.11.2006.

1-1-1-2: Christian Hesselberg  Født i Bodø 14.05.1977. Gift 28.10.2006 med Oline Lothe, født 12.12.1982. Christian er kjent fra Impuls som lovsangsleder, gitarist og lovsangsskribent, med sanger som «Pris navnet Jesus», «Frihetens konge» og «Over alt og alle» på CV’en. Han har også gitt ut et internasjonalt distribuert album: «Liberty». Oline er sykepleier, og var den tillitsvalgte på Ammerudlunden sykehjem som varslet ledelsen om ulovligheter på sykehjemmet. Hun har senere mottatt varslingsprisen for dette. 2 barn:

1-1-1-2-1: Emily Hesselberg, født 03.12.2009.

1-1-1-2-2: Josefine Hesselberg, født 03.06.2011.

1-1-1-3: Håvard Hesselberg   Fysioterapeut, født i Bodø 20.10.1978. Gift 20.02.2010 med Edith Berntzen, født 20.11.1982. Håvard er utdannet fysioterapeut ved Fysioterapiskolen i Oslo (kull 2002-2005) og sertifisert pilatesinstruktør fra STOTT Pilates og Pilates Room Certification. Han har erfaring med fysioterapeutisk privat praksis, fitnessinstruktør, personlig trener og pilatesinstruktør i Pilates Rooms studioer i Oslo. Håvard er styremedlem i Stiftelsen Oase.

1-1-2: Anne Helene Hesselberg   Født i Trondheim 09.01.1953. Utdannet sykepleier ved Diakonissehuset og Innherred Sykepleierhøyskole og spesialutdannet helsesøster ved Høyskolen i Telemark. Har også grunnutdanning i bedriftssykepleie. Gift 28.07.1973 med Kjell Johansen Vang, Pasient- og Brukerombud i Nord-Trøndelag fylke, født i Trondheim 21.03.1953. Han var tidligere sokneprest. Skilt fra ham i oktober 1993. Hun giftet seg på nytt 12.06.2004 med Tore Kristoffersen, født 1948, fra Rena. Ekteskapet opphørte i 2008. Hun er bosatt i Tønsberg. 2 barn:

1-1-2-1: Vibeke Vang  Født i Trondheim 14.07.1974. Tidligere oppfølgingsleder ved interessekontoret for enslige og etterlatte i Levanger Kommune. Nå bosatt i Haugesund. Var tidligere samboer med barnets far, Asgeir Lian, elektriker, født 19.04.1969. 1 barn:

1-1-2-1-1: Thomas Theo Vang Lian, født i Levanger 08.09.1997. Nå bosatt i Verdal.

1-1-2-2: Andreas Hesselberg Født i Oslo 26.01.1978. IT-utdannet ved Næringsakademiet i Vest-Agder 1999-2001. Har jobbet i IT-bransjen i 18 år, før han ble journalist i regionavisa Nytt i Uka i Ålesund våren 2019. Ansvarlig redaktør i lokalavisa ØyBlikk i Giske kommune fra januar 2022. Gift 21.08.2010 med Anne-Synnøve Drage Hesselberg fra Stadlandet i Selje kommune, født 28.03.1983. Anne-Synnøve er utdannet hjelpepleier fra Firda Videregåande på Sandane i Gloppen kommune, og senere videreutdannet til barnepleier ved Aftenskolen i Kristiansand i 2010. Hun har tidligere jobbet som hjelpepleier og som barnepleier ved føde-/barselavdelingen ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Har også jobbet som hjelpepleier i Ålesund kommune, nå Giske kommune. Anne-Synnøve og Andreas er bosatt på Valderøya i Giske kommune utenfor Ålesund. 2 barn:

1-1-2-2-1: Isak Theodor Hesselberg, født på Sørlandet Sykehus i Kristiansand 01.09.2011.

1-1-2-2-2: Leah-Rebekka Hesselberg, født på Ålesund Sykehus 18.05.2015.

Back to Top