1-2: Rolf Hesselberg

Født i Selbu 17.08.1920, død 04.02.2006. Sokneprest, sist i Nedre Stjørdal, prost i Stjørdal prosti. Gift 03.07.1948 med Gerd Strand, født i Trondheim 11.02.1924. Død samme sted 03.06.1983. Husmor. Gift andre gang med Annbjørg Nora Eiksund, født i Florø 19.06.1946. Adjunkt i Stjørdal. 3 barn:

1-2-1: Bjørn Theodor Hesselberg Født i Trondheim 24.03.1949, død samme sted 13.01.2018. Lektor med hovedfag i spesialpedagogikk. Senere utdannet prest. Politiker i KrF. Rektor og daglig leder ved Aglo Opplæringssenter. Tidligere leder i RUSfri (tidligere kalt Kristenfolkets Edruskapsråd). Styreleder i Blå Kors og styreleder i Stjørdal Museum. Ordinert til prest 10.09.2010. Sogneprest i Malvik etter dette, frem til 2018. Gift 17.08.1972 med Bergljot Lande Larsen, født 06.12.1948 i Haugesund, adjunkt i Stjørdal. 6 barn:

1-2-1-1: Gunhild Hesselberg Lorentzen  Født i Måsøy 24.01.1974 (MS Finnmarken). Har bakgrunn fra bibelskole og som barne- og ungdomsarbeider i Røros menighet. Er utdannet sosionom og har grunnfag i kristendom. Har jobbet på Tron Ungdomssenter, og jobber nå i barnevernsamarbeidet i Tolga, Alvdal og Tynset kommuner. Gift 19.08.1995 med Kjetil Lorentzen, født 02.02.1974 i Bodø. Han har også bakgrunn fra bibelskole, er daglig leder på Tron Ungdomssenter og jobber i NAV. Utdannet sosionom og listetopp for Tynset KrF til valget 2011. Begge er aktive i Israelmisjonen; Kjetil sitter i landsstyret mens Gunhild er leder i Israelmisjonens barne- og ungdomsbevegelse. 2 barn:

1-2-1-1-1: Theodor Hesselberg Lorentzen, født i Trondheim 12.01.1997.

1-2-1-1-2: Solvår Hesselberg Lorentzen, født på Tynset 05.10.1998.

1-2-1-2: Øystein Theodor Hesselberg  Født 01.02.1978 i Kjøllefjord. Korporal. Utdannet sykepleier, jobber som behandler i rusbehandling på Trondheimsklinikken. Gift med Jannicke Lunde 15.08.2009, født 07.02.1978; utdannet økonom og jobber hos Eiendomsmegler 1. Hele familien er fan av RBK og Tottenham. 2 barn:

1-2-1-2-1: Martin Theodor Lunde Hesselberg, født 05.10.2009.

1-2-1-2-2: Julie Lunde Hesselberg, født 04.01.2012.

1-2-1-3: Kristin Hesselberg Sandtorv  Født 04.05.1979 i Kjøllefjord. Utdannet sykepleier, jobber på Haukeland sykehus i Bergen. Gift 05.08.2006 med Morten Sandtorv, født 20.04.1979; utdannet elektriker og jobber for Elektroskandia. 3 barn:

1-2-1-3-1: Sara Hesselberg Sandtorv, født 03.07.2007.

1-2-1-3-2: Sondre Hesselberg Sandtorv, født 15.12.2008.

1-2-1-3-3: Bjørnar Hesselberg Sandtorv, født 17.07.2011.

1-2-1-4: Solveig Hesselberg Født 21.08.1981 i Mehamn. Bosatt i Bergen, jobber som ambulansearbeider og går videreutdanning i ambulansefag (paramedic). Etter vgs. har hun gått 1 år på helsefag, 1 år på ambulansefag og 2 år som lærling. Tidligere forhold til Tomas Bøe, fastlege. 2 barn:

1-2-1-4-1: Magnus Bøe-Hesselberg, født 22.10.2006.

1-2-1-4-2: Ida Bøe-Hesselberg, født 10.12.2008.

1-2-1-5: Sverre Hesselberg  Født 13.11.1986 i Levanger. Jobber hos Aker Offshore Partner. I et forhold med Marie Cecilie Mork.

1-2-1-6: Ingrid Hognes  Født Hesselberg 06.05.1988 i Levanger. Gift 07.06.2008 med Vegard Hognes, født 07.07.1988; driver eget snekkerfirma og er innleid på oppdrag til Kristoffersen Snekkerfirma. Ingrid og Vegard har vært sammen siden 15.10.2003. Ingrid vurderer å studere eller jobbe i butikk. 3 barn:

1-2-1-6-1: Lukas Hesselberg Hognes, født 30.09.2006.

1-2-1-6-2: Isak Hesselberg Hognes, født 19.04.2009.

1-2-1-6-3: Aron Hesselberg Hognes, født 06.06.2010.

1-2-2: Jan Ove Hesselberg  Født i Tromsø 23.08.1951.Teleingeniør. Gift 21.05.1983 med Turid Skumlien, født i Furnes 01.03.1956. Sosionom. 2 barn:

1-2-2-1: Elisabeth Hesselberg Født i Oslo 16.03.1985. Utdannet kriminolog, jobber i barnevernet. Gift 04.09.2010 med Guro Eriksen, født 07.07.1981. Separert fra henne i 2024. To barn:

                                 1-2-2-1-1: Sebastian Hesselberg, født 03.08.2012.

                                     1-2-2-1-2: Emil Hesselberg, født 15.03.2015.

1-2-2-2: Ragnhild Hesselberg, født i Oslo 06.09.1987. Går på dagsenter.

1-2-3: Kristin Hesselberg Meland  Født i Tromsø 05.03.1956. Utdanning fra lærerskole og musikkonservatorium. Kantor i Østerås kirke. Gift 19.05.1984 med Roar Meland, født i Trondheim 23.02.1956: Cand.san, helsefag og diakoni fra Universitetet i Oslo. Diakon og generalsekretær i Det Norske Diakonforbund. 4 barn:

1-2-3-1: Marit Hesselberg Meland  Født i Trondheim 23.11.1984.

1-2-3-2: Ranveig Hesselberg Meland  Født i Bærum 13.09.1987. Studerer til arkitekt.

1-2-3-3: Sigrid Hesselberg Meland  Født i Bærum 29.12.1990. Går på Center Air Pilot Academy i Danmark og har arbeidet for flyselskapet Norwegian.

1-2-3-4: Ingvild Hesselberg Meland Født i Bærum 03.01.1993. Går på videregående skole.

Back to Top