1-6: Ivar Hesselberg

Født i Leksvik 01.04.1929, død i Strømmen 29.03.2023. Økonomisjef i A/S Bassöe & Co i Oslo. Gift 29.08.1953 med Gunvor Hansen, født i Ullensaker 07.01.1926. Senere skilt fra henne. 4 barn:

1-6-1: Gudrun Hesselberg   Født i Oslo 08.08.1954. Tidligere sekretær, koordinator i tusenårskomiteen i Ski. Jobber i dag som konsulent i Høyres Stortingsgruppe. Gift 31.12.1974 med Finn Larsen, født i Oslo 23.04.1949; skilt fra ham i 2000. 3 barn med Finn Larsen:

1-6-1-1: Lene Hesselberg Wergeland, født i Lørenskog 06.03.1976. Steinerpedagog. Gift med Paal Wergeland, født 09.01.1977. Journalist i NRK. Bor på Nesodden og har 3 barn:

1-6-1-1-1: Alma Wergeland, født 21.08.2003.

1-6-1-1-2: Magnus Wergeland, født 18.07.2006.

1-6-1-1-3: Mathilde Wergeland, født 17.06.2008.

1-6-1-2: Jens Hesselberg  Født i Lørenskog 14.03.1978. Produksjonsleder. Samboer med Anette Fongen, født 31.07.1984. 2 barn:

1-6-1-2-1: Maja Fongen Hesselberg, født 13.03.2009.

1-6-1-2-2: Tiril Fongen Hesselberg, født 08.05.2011.

1-6-1-3: Trine Hesselberg  Født i Oslo 09.06.1984. Akupunktør. Samboer med Jonas Gryting.

1-6-2: Hroar Hesselberg  Født i Ullensaker 26.01.1958. Teater- og filmdekoratør. Tidligere samboer med Iselin Ivarson. 2 barn:

1-6-2-1: Birk Ivarson Hesselberg, født i Oslo 07.11.1994.

1-6-2-2: Karl Ivarson Hesselberg, født i Oslo 05.02.1998.

1-6-3: Morten Hesselberg  Født i Lørenskog 26.10.1961. Miljøarbeider. Gift 13.09.1985 med Brit Helen Birkelund, født i Hemnes i Høland 17.06.1961; seniorkonsulent hos Norsk Sykepleierforbund. 2 barn:

1-6-3-1: Anniken Hesselberg, født i Lørenskog 05.05.1986.

1-6-3-2: Martine Hesselberg  Født i Lørenskog 28.08.1990. Utdannet i kulturprosjektledelse fra Høgskolen i Lillehammer. Arbeider i dag som barnehageassistent i Fet kommune.

1-6-4: Odd Hesselberg  Født i Lørenskog 31.08.1963. Grafisk designer. Gift med Hege Dalen, født 04.10.1971 i Bærum.

Back to Top