Spesiell slektssammenheng med familien Wessel/Tordenskiold

wessel tordenskioldVår Hesselberg-familie har en litt spesiell slektssammenheng med familien Wessel. (Listen omfatter bare den eldste i hvert ledd.)

Familien Wessel stammer fra Jan Wessel (senior), som var hollender og kom til Trondhjem i 1620. Hans sønn, Henrik Janssen Wessel, tok borgerskap i Bergen. Han døde ca. 1682. Dette var far til Jan Wessel (junior), som bodde på Ringve gård ved Trondhjem. Han ble rådmann i Trondhjem. Det er sagt at rådmannen var en «god mann, men av liten geni eller activitet». Han var gift med Maren Møller og fikk «døtre seks og sønner tolv, men kun en blev Tordenskiold«.

1) Jan Wessel, 1646 – 1716, rådmann i Trondhjem. Gift med Maren Schøller (eide Ringve Gård). Disse hadde «døtre seks og sønner tolv, men kun en blev Tordenskiold«.

2) Christoffer Wessel, 1674 – 1745, sokneprest i Bjørnør. Hans bror var altså Peter Wessel Tordenskiold, født 1690, død 1720. Han ses på bildet til høyre. De var 18 søsken; prester, proster, sjøkapteiner, godseiere og eventyreren Tordenskiold. En av Jan Wessels sønner fikk et barnebarn som var den kjente dikter og satiriker Johan Herman Wessel, 1742 – 1785.

3) Maren Sabine Wessel, gift med Johan Støren, prost i Stjørdal.

4) Bendix Støren, sokneprest i Trondhjem, gift med Ellen Margrethe Coldevin.

5) Frederikke (Rikke) Johanne Christiane Støren, 1798 – 1874, gift med Anthon Jenssen som eide Vinje bruk i Mosvik.

6) Magdalene Cathrine Jenssen, 1828 – 1898, gift med Hans Theodor Hesselberg (1819 – 1898). Han var eier av Værnes Gård i Stjørdal, inntil han solgte gården til Staten til militært område. Hun var husfrue på Værnes Gård i 38 år, og flyttet senere til Trondhjem med sin mann hvor hun døde 15.02.1898. Begge er gravlagt på Værnes kirkegård.

7) Teodor Hesselberg, 1857 – 1937, gift med Mathilde Pauline Kavli.

8) Theodor Hesselberg, 1894 – 1964, gift med Gudrun Amdahl.

Se mer om Wessel-slekten her.

Mer om Peter Wessel Tordenskiold:

Født 1690, død 1720. Norsk sjøoffiser, født i Trondheim. Under Den store nordiske krig utmerket han seg som fregattsjef, og 1715 ble han adlet under navnet Tordenskiold. 1716 tilintetgjorde han en svensk flåteavdeling i Dynekilen og bidrog derved til at den svenske hæren samme år måtte rømme Norge. Ledet 1717 angrep på Göteborg og Strömstad, men ble slått tilbake. Ble utnevnt til Schoutbynacht (kontreadmiral) i 1718. Året etter angrep og erobret han Marstrand med Karlsten festning og overrumplet og satte ild på en svensk flåteavdeling i Göteborg. Utnevnt til viseadmiral 1719. Drept i en duell i Tyskland 1720 av den livlandske oberst J. A. Staël von Holstein. Bisatt i Holmen kirke i København.

Back to Top