2: Magdalene Kathrine Hesselberg

magdalene kathrine hesselbergFødt i Trondheim 01.08.1895, død samme sted 30.03.1964. Kontorassistent og sentralborddame i Trondhjems Forsikringsselskab A/S. Gift 06.07.1921 med Arne Dörr Buchholdt, født i Trondheim 10.04.1896, død samme sted 02.02.1933. 2 barn:

2-1: Randi Dahl, født i Trondheim 16.01.1923, død samme sted 09.12.2009. Avdelingsleder i Televerket, Trondheim teleområde. Gift 24.11.1945 med Bjarne Dahl, født i Frosta 03.04.1919, død 08.03.2006. Førstekonsulent ved Trondheim likningskontor. Ingen barn.

2-2: Christian August Buchholdt  Født i Trondheim 05.04.1926, død samme sted 28.12.1986. Avdelingssjef i Forenede Skadeforsikring A/S. Gift 19.11.1952 med Aase Haugan, født i Trondheim 23.12.1926, død 21.02.2014. 1 barn:

2-2-1: May Buchholdt Espedal   Født i Trondheim 11.08.1955. Utdannet førskolelærer fra 1979. Tidligere styrer ved Stangeland barnehage i Sandnes, jobber nå på Porsholen skole i Sandnes. Gift 24.11.1979 med Tor Geir Espedal, født i Stavanger 13.09.1955; Tidligere vegsjef i Rogaland, nå prosjektleder for Rogfast i Statens Vegvesen. 3 barn:

2-2-1-1: Arne Buchholdt Espedal   Født i Stavanger 19.10.1981. Utdannet sivilingeniør i datateknikk og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Har vært arealplanlegger i Sandnes kommune, bystyrerepresentant i Sandnes bystyre og konsulent for arealplanlegging hos Dimensjon Rådgivning AS i Sandnes. Jobber nå som heldagspolitiker på samme sted. Gift 14.06.2008 med Cecilie Stien, født 05.12.1986. Ett barn. Senere skilt fra henne. Nåværende samboer med Else Dorrit Lyse. Ett barn med henne.

2-2-1-1-1: Simon Skretting Espedal, født 06.01.2011.

2-2-1-1-2: Andreas Lyse Espedal, født 02.10.2017.

2-2-1-2: Tore Buchholdt Espedal  Født i Stavanger 06.09.1984. Utdannet journalist. Har jobbet som sportsjournalist i Rogalands Avis. Jobber nå som daglig leder i Lura IL i Sandnes. Samboer med Hege Varne. 1 barn:

2-2-1-2-1: Ulrik Matheus Varne Espedal, født 13.12.2016.

2-2-1-3: Ole Christian Buchholdt Espedal, født 17.02.1990. Utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Stavanger i 2016. Jobber med Rogfast i Statens vegvesen. 

Back to Top