Teodor og Mathilde Pauline Hesselberg

Barn av Teodor og Mathilde Pauline Hesselberg:

teodor mathilde hesselbergKjøpmann Teodor Hesselberg ble født på Værnes Gård i Stjørdal den 3. juli 1857, som den sjette i rekken av elleve barn. Faren var cand. theol., proprietær og brennevinskontrollør Hans Theodor Hesselberg, som var sønn av den kjente sokneprest i Grue, senere Aker, Iver Hesselberg og hustru Alette, født Preus. Moren var Magdalene Cathrine, født Jenssen; datter av proprietær Anthon P. Jenssen på Vinje Bruk i Mosvik, og hustru Frederikke Johanne Christiane, født Støren.

I ganske ung alder reiste Teodor Hesselberg til Trondhjem og begynte som handelsbetjent hos manufakturhandler Julius Tharum i Strandgaden (senere Olav Trygvasonsgt.) 21, hvor han også bodde. Han startet senere egen hvitevarehandel i Olav Trygvasonsgt. 6, men denne opphørte etter forholdsvis kort tid, sannsynligvis omkring 1905. Han begynte deretter som agent/selger for Adresseavisen, og fortsatte med dette til 1936, da han var 79 år. Han døde 15. mars 1937. Nekrolog i Adresseavisen neste dag omtalte Teodor Hesselberg som en mann «som röktet sin gjerning med en enestående samvittighetsfullhet og pliktfølelse. De som kom i beröring med ham, lærte å sette pris på hans rettsinn og varme hjertelag.»

Den 12. august 1884 giftet han seg med Mathilde Pauline Kavli, født i Trondhjem 19. juni 1859 som datter av skreddermester Fredrik Wilhelm Kavli og hustru Oline, født Strøm (hans andre ekteskap). Mathilde var Fredriks ellevte av sytten barn, hvorav fire i første ekteskap.

Paret bosatte seg til å begynne med i Olav Trygvasonsgt. 28. Etter århundreskiftet flyttet de til Kirkegaten 18A og bodde der en kortere tid, inntil de rundt 1905 flyttet til Weidemanns vei 2 og ble boende der til Teodor Hesselberg døde i mars 1937. Mathilde Pauline Hesselberg døde 3. desember 1942 i Meldal under opphold hos sin sønn Fredrik.

Til å begynne med så det ut til at ekteskapet ville bli barnløst, men etter 10 år kom det en sønn, og i løpet av 6 år ble de velsignet med 4 barn, samtlige født i Olav Trygvasonsgt. 28.

Back to Top